Enquete van 15 gemeenten: Wie moeten er voorrang krijgen op sociale huurwoningen

Regionaal – Vijftien gemeenten in de regio’s Zaanstreek/Waterland en Amstelland-Meerlanden vragen de de input van haar burgers. Via een online vragenlijst horen zij graag uw mening over wie er voorrang moet krijgen op sociale huurwoningen en de toewijzing daarvan.

In de Randstad is er een groot tekort aan sociale huurwoningen. De wachtlijsten worden langer en langer. Hoewel er ook veel woningen worden bijgebouwd, blijft het, zwak uitgedrukt, extreem lasting voor starters om een sociale huurwoning te bemachtigen.

Voor bepaalde situaties bestaat er een urgentieregeling, maar deze regelingis er niet voor iedereen die met spoed een woning nodig heeft. De vijftien gemeenten hebben de handen in een geslagen en onderzoeken samen nieuwe manieren van toewijzen, om meer woningen aan te bieden aan mensen met spoed. Ook moet de doorstroming worden bevorderd, zodat meer huishoudens een woning vinden die passend is bij de situatie. Tegelijkertijd moeten ook andere woningzoekenden nog aan de beurt kunnen komen en willen we doorstroming bevorderen.

De mening van inwoners is één van de bouwstenen bij het maken van nieuw beleid. Dit nieuwe beleid gaat over de verdeling van sociale huurwoningen van corporaties tot €720 per maand. In 2020 moet dit nieuwe voorstel worden vastgesteld door de gemeenteraden in de 15 gemeenten.

Klik HIER om de enquete te starten.

Volg ons op Facebook