Tip voor ondernemers: Startup in Residence Amsterdam gaat regionaal

Regionaal – Negen gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) slaan samen de handen in één op zoek naar startups, scale-ups, innovatief MKB en sociaal ondernemers met creatieve en innovatieve oplossingen voor regionale maatschappelijke vraagstukken. De deelnemende gemeenten zijn: Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, Diemen, Lelystad, Almere, Purmerend, Zaanstad en Amsterdam.

In deze editie zijn zeven vraagstukken gedefinieerd waar een oplossing voor wordt gezocht. Bijvoorbeeld oplossingen om op een slimme manier het verzakken van huizen tegen te gaan of een slimme oplossing om eenzaamheid tegen te gaan. De zeven vraagstukken zijn:

  • Future proof careers
  • Smart school choice
  • Reduce loneliness, increase happiness
  • Vibrant city squares
  • Save our houses!
  • Connect government to entrepreneurs
  • The wildcard

 

Voor een uitleg van alle vraagstukken:https://startupinresidence.com/ama/social-issues/* (Alleen in het Engels)

Aanmelden kan van 14 augustus tot 14 oktober 2018 23:59.

Startup in Residence Programma

Met het Startup in Residence Programma bieden de deelnemende gemeenten een uitgebreid trainingsprogramma van 6 maanden voor startups, scale-ups  innovatief MKB en sociaal ondernemers die maximaal 5 jaar staan ingeschreven bij de KvK. De deelnemers krijgen toegang tot een grote pool van kennis en worden begeleid door ervaren mentoren. De gemeenten stellen werkruimtes voor de startups beschikbaar, bieden de mogelijkheid om pilots te doen en de oplossingen te testen in de regio. De intentie van de gemeente(n) is om ‘launching customer’ of partner te worden bij de deelnemende startups.

Infoavond

Op 20 september vindt er een informatieavond plaats waar geïnteresseerden vragen kunnen stellen over de challenges, het programma en de inschrijvingsprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie kijk op de website* of neem contact op via de mail: sir.ama@amsterdam.nl

Volg ons op Facebook